YouTube slika preogleda

Das ist eine schoones land.

 • Share/Bookmark

...komentar


On my blog everything is written in Slovenian. Bud despite that if you can not read or understand Slovenian you can still watch videos an pictures. But if you what further details you can go to AUTHOR where you can find data about me (contact, phone numbers…)

 • Share/Bookmark

...komentar


Objave pod omenjenim naslovom bodo namenjene objavi novih raziskav v povezavi z diplomsko nalogo.

.

Freisinška posest v Sloveniji

Zgodovinska povezava nekdanjih fevdalnih posesti -

zg. Selška dolina – Hochselzachtal (zg. Sorica, sp. Sorica, zg. Danje, sp. Danje, Torka, Zabrdo, Prtovč, Zali Log, Ravne)

Alta Pusteria – hochpustertal (Innichen-San Candido, Toblah-Tobiaco, Sexten-Sesto)

Bavaria – Bavarska (stad Freising)

.

Zgodovinska raziskava, ohranjena arhitekturna ter urbanistična podobnost, kartografski prikaz.

zg. Sorica in sp. Sorica

Innichen – San Candido

Prtovč in Zali Log

 • Share/Bookmark

...komentar


Regione Trentino Alto Adige/Sud Tirol – provinca autonoma di Trento

Museo castello del Buonconsiglio – Trento citta

Trento citta – provinca autonoma di Trentino

Trentino – Dolomiti di Brenta

malo uživancije :)

 • Share/Bookmark

...komentar


YouTube slika preogleda

. Predstavljeni filem je pogled na Železnike z vidika ohranjanja ter prezentacije kulturne dediščine. Gledalca tako osredotoči predvsem na prikaz mesta skozi preteklost in podoživljanje te preteklosti s pomočjo različni prireditev katere se v kraju tudi še danes spoštuje, ter prezentira naključnim obiskovalcem.

Izbira pesmi je popolnoma naljučna

 • Share/Bookmark

...komentar


Rokometaši Alplesa so se v domači dvorani že dva kroga pred koncem prvenstva uspeli uvrstiti v 1B ligo.

Na tekmi z Dravo s Ptuja so prikazali eno najboljših letošnjih iger in nasprotnika, ki je še upal, da si v zadnjih treh krogih pridobi eno od mest, ki peljejo k napredovanju, povsem dotolkli. Številne navijače so navduševali tako v napadu kot obrambi, in če so že kdaj v prvenstvu po velikem vodstvu popustili, so se tokrat odločili, da tekmecu, s katerim so na Ptuju dokaj srečno zmagali za en gol, pokažejo, kdo zasluži napredovanje. Borili so se do zadnjega žvižga in na koncu zmagali kar z 18 goli razlike. Da je bila tekma za oko še privlačnejša sta poskrbeli sodnici iz Izole, ki sta uspešno delili pravico z veliko mero avtoritete.

Ob tako navdušujoči in požrtvovalni igri vseh, ki so stopili na igrišče, je težko koga posebej izpostavljati. Igrali so vsi prijavljeni, kar enajst alplesovih igralcev pa se je vpisalo med strelce. Največ golov je dosegel Jure Bernik. Oba vratarja, Damir Kovačevič in Edi Rant, sta branila odlično in skupaj dosegla 17 obramb. Ob mnogih lepih akcijah pa je najlepšo potezo na tekmi zagotovo izvedel Bojan Jakac, ko je pri strelu na gol v skoku sam sebi podal žogo z leve v desno roko in streljal z obrata. Trener Borut Rebič, ki je v zbrano ekipo celotno prvenstvo zaupal.

1.jpg 10.gif 4.jpg 100_0055.jpg

 • Share/Bookmark

...komentar


Po preteku pol letnega mandata v instituciji fakultete je šele čas, da se zapiše nakej podatkov ozira kratek sestavek opazovanj in dela v študetskem svetu.

Študetski svet je že nek zametek določene primarne politične funkcije v malem obsegu. Saj smo bili voljeni s strani študentov katreih predstavniku oziroma zastopniki smo sedaj v vseh intitucija fakultete in tudi v senatu univerze. Prav tako smo se tu seznalinil tudi z pdrobnejšim notranjim delovanjem fakultete, sedelujemo pri odločanju o profesorskih nazivih in še marsi kateri pomembni odločitvi…….

080326_181342.jpg 080326_181418.jpg 080326_181534.jpg

Pogled z sejne sobe FHŠ :)

 • Share/Bookmark

...komentar [22]


2. NATURA 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih, je treba ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi. Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od pomembnih delov izvajanja habitatne direktive in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv.

2.1. Natura 2000 v Sloveniji

Izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 so nastajala od leta 2001 dalje. Prva je bila izdelana študija Razširjenost evropsko pomembnih vrst (Boris Kryštufek in sod., 2001 Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana), ki so ji sledile še študije za posamezne vrste in habitatne tipe. Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 2004 določila območja Natura 2000 v Sloveniji z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Določenih je 286 območij, od tega jih je 260 določenih na podlagi direktive o habitatih in 26 na podlagi direktive o pticah (na območju Jelovice sta zajeti obe direktivi). Območja zajemajo 35,5% površine Slovenije. Območja se pretežno prekrivajo, saj je 60 odstotkov površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25 odstotkov skupne površine Natura 2000 območij.

Območja Natura 2000 po direktivi o pticah:

 • število območij: 26
 • skupna površina: 461.819 ha, to je 23 odstotkov površine Slovenije
Potencialna območja Nature 2000 po obvezah iz direktive o habitatih:
 • število območij: 260
 • skupna površina: 639.735 ha, to je 32 odstotkov površine Sloveniji

 • Share/Bookmark

...komentar


Alpska pravljica

Zaščiteno območje Jelovice ter Ratitovca pod direktivo EU – imenovano NATURA 2000.

.

YouTube slika preogleda

.

V času zadnje poledenitve je planoto pokrival Triglavski ledenik. Omenjeni ledenodobni ostanki so vidni še danes, je kotline zalila voda, tako je nastala cela vrsta jezer, ki so se kasneje tekom stoletji spremenila v barja. Svoje so dodali tudi kraški pojavi, saj je planota v največji meri zgrajena iz apnenca. Zanimivo je to da je vse področje prekrito z vrtačami, ki pa v gozdovih ne pridejo do izraza. Prvobitno rastje ki sega do 1400 m je bukov gozd (10%). Območje Jelovice je v letu 2004 dobilo naravovarstven status evropske pomembnosti, ki ga imenujemo %

 • Share/Bookmark

...komentar


Nagrade Europa Nostra 2008 Rok za prijave: 15. avgust (kategorija 2) in 15. september 2007 (kategorije 1, 3, 4)

Vseevropska dediščinska federacija Europa Nostra vsako leto podeljuje nagrade na področju ohranjanja kulturne dediščine v več kategorijah, ki vključujejo stavbno in arheološko dediščino, kulturne krajine, zbirke umetniških del, dediščinske raziskave ter požrtvovalno delo organizacij in posameznikov na področju ohranjanja kulturne dediščine. Namen nagrad je promovirati visoke standarde pri ohranjanju dediščine, spodbujati mednarodne izmenjave znanj in izkušenj ter s promocijo nagrajenih projektov spodbuditi zgledne iniciative v prihodnosti.

V obdobju 2002-2006 je nagrade pod imenom Nagrada Evropske Unije za kulturno dediščino / Nagrade Europa Nostra federacija podeljevala skupaj z Evropsko komisijo v okviru programa Kultura 2000. V teku je razpis za pripravo sheme nagrad v okviru novega programa kultura za obdobje 2007-2013, na katerega se je Europa Nostra znova odzvala, v vmesnem času pa nadaljuje s podelitvijo svojih nagrad ter objavlja aktualni razpis za leto 2008.

Izjemni dosežki na področju dediščine v Evropi bodo od letos nagrajeni v štirih kategorijah, in sicer: 1. Ohranjanje kulturne dediščine 2. Raziskave 3. Predano delo posameznikov ali organizacij 4. Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje javnosti

Kriteriji za oceno prijav vključujejo odličnost izvedenega posega in predhodnih raziskav kot tudi spoštovanje umetniških, kulturnih in socialnih vrednot, okolice, verodostojnost in celovitost. Mednarodna strokovna komisija bo ocenjevala tudi trajnost, interpretacijo in prezentacijo, izobraževalno delo, financiranje in upravljanje ter družbeno odgovornost projektov. Predlogi za nagrade, ki lahko variirajo tako v velikosti kot značaju in so morali biti dokončani v zadnjih treh letih, naj bi predstavljali standard dela, ki je izjemen v evropskem okviru.

V preteklih letih sta bila med nagrajenci tudi projekta iz Slovenije, in sicer: Krajinski park Sečovljske soline v Piranu (medalja v kategoriji kulturne krajine, 2003) ter Pocarjeva domačija, Mojstrana (diploma v kategoriji arhitekturna dediščina, 2006).

Več informacij, vključno s prijavnimi obrazci in podrobnejšimi navodili za prijavo, dobite na spletnih straneh www.europanostra.org ali neposredno pri koordinatorki nagrad EN Ms Eléonore de Merode: tel + 31 70 302 40 52, e-pošta: ao@europanostra.org.

 • Share/Bookmark

...komentar